Composer: Suresh Raja

Hui mai #singlesocial
Sili zubaaN ab hai vocal
Mili nai, ik hai duniyaa
Hui mai khushiyoN meiN local...

Singer: Nikhita Gandhi

Lyrics: Prashant V Shrivastava (Musafir)

Single Social Nikhita Gandhi | Suresh Raja | Prashant V Shrivastava