Hai andhera mere dil mein
Tujhe dekhooN to kaise
Meri aankhoN se guzar jaa
Ke mera dil bhi lage

Composer: Vimal Nathan

Singer: Arunasish Roy

Lyrics: Prashant V Shrivastava (Musafir)

Koi Mausam | Arunasish Roy | Vimal Nathan | Prashant V Shrivastava (Musafir)